Heropening azc Balk

De gemeente De Fryske Marren is van plan medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA om het azc in Balk te heropenen.

Het centrum kan tot 17 maart 2022 weer gebruikt worden. Er zal aan dezelfde voorwaarden worden voldaan als toen het centrum eerder openging, met een capaciteit van 500 plaatsen. De gemeente houdt op 24 januari een informatiebijeenkomst.

Extra opvangplaatsen nodig

Het COA heeft de gemeente De Fryske Marren verzocht om het azc in Balk weer te openen, nadat het eerder op 1 oktober 2018 sloot. De gemeente heeft de mogelijkheid voor een heropening onderzocht en met verschillende belanghebbenden in Balk gesproken. Daarnaast ziet de gemeente het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om ruimte te bieden voor de opvang van asielzoekers. Het huidige azc in Balk is naar de mening van de gemeente hiervoor nog altijd een geschikte locatie.

Uitleg over de procedure

Tijdens de informatiebijeenkomst gaat het COA in op de achtergronden van het besluit tot sluiting van het azc en het verzoek tot heropening ervan. De gemeente geeft uitleg over de procedure die ze wil volgen met het oog op heropening.

(Bron: Balkster Courant)

Lees meer over: