Heropening asielzoekerscentrum Sweikhuizen

Het asielzoekerscentrum (azc) in Sweikhuizen wordt opnieuw in gebruik genomen. Dat kwamen de gemeente Schinnen en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deze week overeen.

Het COA heeft op dit moment te maken met een stijging van de bezetting op de opvanglocaties, waardoor het bestuur heeft besloten om de capaciteit tijdelijk uit te breiden. Naar verwachting worden de komende weken meer maatregelen genomen om de stijgende bezetting op te vangen.

De locatie

Azc Sweikhuizen werd eind 2011 gesloten omdat het COA in die periode te maken had met een daling van het aantal op te vangen asielzoekers. De locatie is eigendom van het COA en er kunnen maximaal 248 mensen worden opgevangen. Nadat enkele werkzaamheden zijn uitgevoerd, kunnen naar verwachting vanaf half november 2013 de eerste bewoners worden opgevangen. Het azc blijft in ieder geval open tot augustus volgend jaar. Voor die tijd nemen de gemeente Schinnen en het COA een besluit over de toekomst van het azc.

Aanleiding

Er zijn verschillende redenen voor de huidige stijging van de bezetting. Er is sprake van een verhoogde instroom, onder andere van mensen uit Syrië. Ook ziet het COA een toename van het aantal vergunninghouders, die wachten op een woning binnen een Nederlandse gemeente.

Lees meer over: