EASO-experts COA en IND in zonnetje gezet

Bijna zestig medewerkers van het COA en de IND stonden donderdag 16 november in de schijnwerpers in het Huis van Europa in Den Haag. Zij ontvingen een certificaat, een cadeaubon en een fotoboek als waardering voor hun inzet als expert bij de European Asylum Support Office (EASO) in Griekenland en Italië.

Woorden van dank en waardering kwamen van diverse kanten. Unitmanager Staf Mirjam Schuit van het COA en Renger Visser, directeur Asiel en Bescherming van de IND hielden gezamenlijk een toespraak. Patricia van de Peer, hoofd Department Asylum Support, was vanuit het hoofdkantoor op Malta naar Nederland afgereisd om de experts toe te spreken namens EASO.

Persoonlijke noot

Een heel persoonlijke toespraak kwam van Joël Schoneveld, voormalig operationeel manager van de afdeling Hervestigingszaken, die verantwoordelijk was voor het aannemen van de experts en de uitzending naar het buitenland.

Dank en respect voor experts en hun thuisfront

Nanette van Schelven, plaatsvervangend hoofddirecteur IND en Jan-Kees Goet, directeur-generaal Migratie, spraken eveneens hun dank en respect uit voor de experts én hun achterblijvende thuisfront. Zij sloten zich aan bij de woorden van Joël: “De experts verrichten hun taak in moeilijke werk- en verblijfsomstandigheden en zijn daarbij getuige van menselijke tragedies.”

Ervaringen delen

Een aantal experts hield een presentatie over hun verblijf in en op het Griekse Thessaloniki en Chios en het Italiaanse eiland Lampedusa. Daarna deelden de aanwezigen hun ervaringen naar aanleiding van vragen van dagvoorzitter Bahram Sadeghi. Na het officiële gedeelte vond de individuele uitwisseling plaats tijdens de borrel, bij muziek van saxofonist Nader Issa, voormalig vluchteling uit Syrië.

(foto's: Hemmo Wessels, IND)