Drie directeuren voor het COA

Het COA krijgt drie directeuren. Pauline van Schie- van der Schee, werkzaam als operationeel directeur bij Zo Kinderopvang Holding, wordt directeur Opvang & Begeleiding. Linda Sas, werkzaam als directeur bij Woningcorporatie Ymere, wordt directeur Vakontwikkeling en -ondersteuning. Ernst Vissers, werkzaam als directeur bij Rijkswaterstaat, wordt directeur Bedrijfsvoering. Met plezier maakt het bestuur van het COA dit 19 februari bekend. Op 1 april komen de nieuwe directeuren in dienst. Vanaf 1 mei, als het COA overgaat naar een nieuwe organisatiestructuur, zullen zij in functie zijn als directeur.

Pauline van Schie- van der Schee: directeur Opvang & Begeleiding

Pauline van Schie (51) is op dit moment operationeel directeur van de Zo Kinderopvang Holding, waar zij verantwoordelijk is voor de totale dienstverlening en voor alle operationele activiteiten. Zij gaat leiding geven aan de directie Opvang & Begeleiding van het COA. Haar directie is verantwoordelijk voor de begeleiding van bewoners en voor het bieden van passende opvang en optimale leefbaarheid en veiligheid op locaties. Zij gaat de regiomanagers en de managers met specifieke portefeuilles als logistiek, amv, bijzondere opvang en hervestiging aansturen. Ook de bewonerslogistiek valt onder haar verantwoordelijkheid. 

Linda Sas: directeur Vakontwikkeling en -Ondersteuning

Linda Sas (47) is op dit moment directeur Concernzaken bij Woningcorporatie Ymere, waar zij verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en de transformatieportefeuille. Zij heeft brede managementervaring in verschillende functies, veelal in de zakelijke dienstverlening (onder meer bij KPN, Logica, Heineken) en in de publieke sector. Zij gaat leiding geven aan de nieuwe directie Vakontwikkeling en -Ondersteuning en wordt verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de begeleiding van bewoners, onder meer op het gebied van integratie, participatie en terugkeer.

Ernst Vissers: directeur Bedrijfsvoering

Ernst Vissers (48) is sinds 2017 directeur Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement bij Rijkswaterstaat. Daarvoor werkte hij bij de gemeente Eindhoven als concernhoofd Control, Concernhoofd Grond en Vastgoed/directeur Vastgoed en als concernhoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Ook werkte hij in diverse managementfuncties  bij onder meer het Korps Landelijke Politiediensten, bij het Politiekorps Gelderland Zuid en bij de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen. Ernst Vissers gaat leiding geven aan de directie Bedrijfsvoering van het COA en wordt verantwoordelijk voor de ondersteuning van de totale organisatie op het gebied van (financiële) administratie en inkoop, huisvesting, (management)informatie, ICT, HRM en operationele taken op het gebied van juridische zaken.

Nieuw directieteam

De drie directeuren gaan collegiaal samenwerken in het nieuw te vormen directieteam. COA bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker: “Ik ben er blij mee dat deze drie ervaren en enthousiaste directeuren het COA komen versterken. Het COA maakt een transitie door om wendbaarder en omgevingsgerichter het werk te doen. Wij kijken er als bestuur naar uit om samen met hen en met de collega’s van het COA de transitie naar de nieuwe organisatiestructuur te realiseren.”