De nieuwe VreemdelingenVisie staat voor u klaar

De nieuwe editie van VreemdelingenVisie, het online magazine van COA, IND en DT&V, is gepubliceerd. In dit nummer leest u onder meer over de begeleiding van Eritrese asielzoekers in de azc's, activiteiten voor kinderen, en het buddyproject in Hardenberg.

Begeleiding Eritrese asielzoekers: rekening houden met cultuurverschillen
Uit onderzoek blijkt dat Eritreeërs moeilijk integreren en participeren in Nederland. Het COA startte eind 2017 het project ‘Participatie van Eritreeërs’, om de kansen van deze doelgroep te vergroten. Eritrese cultural mediators helpen de begeleiding van hun landgenoten te verbeteren.

Mijn werkplek: ‘Kinderen kijken uit naar de activiteiten in het azc’
Als je een taart ontvangt in het tv-programma ‘Taarten van Abel’, dan ben je heel bijzonder voor een kind. Woonbegeleider Mounssif Najde (34) van het COA kwam die eer toe. Hij kreeg van  de 11-jarige Asma een taart. Hiermee bedankte zij hem voor alles wat hij voor kinderen in asielzoekerscentrum Sint Annaparochie organiseert.
 


Hoe is het? ‘Paul en Carla zijn als een vader en moeder voor mij’
Natuurlijk doet Abduaziz Al-murisi uit Jemen mee aan het Buddy Project Hardenberg. Het is goed om mensen te leren kennen en alles over Nederland te leren. Vandaag kookt hij ‘Mandy kip’ voor zijn buddy’s Paul en Carla Lucassen.
 


Riet knippen en schoffelen: alles voor de klant
Kennismigranten en andere zakelijke klanten van de IND leveren een belangrijke bijdrage aan de kenniseconomie van Nederland. De IND wil graag weten hoe die zijn dienstverlening nog beter kan afstemmen op de wensen van deze klanten. Tijdens een dagje schoffelen en riet knippen voerden klanten een goed gesprek met IND-medewerkers.

Werken aan de vreemdelingenketen in Caribisch Nederland
De DT&V gaat de vreemdelingenketen op de BES-eilanden tijdelijk ondersteunen. In april is een pilot gestart van een half jaar. Het doel: een betere samenwerking tussen de ketenpartners, vooral op het gebied van informatie-uitwisseling.

Leg mij nou eens uit… wat doet de IND tegen mensenhandel?
Gedwongen worden om te bedelen, te stelen of in de prostitutie te werken: mensenhandel is een ernstig misdrijf, waartegen meerdere organisaties samen optrekken. Hedda Hensen is coördinator Mensenhandel bij de IND. In VreemdelingenVisie legt zij uit wat zij meemaakt en hoe daartegen opgetreden wordt.