De nieuwe VreemdelingenVisie staat klaar!

Het nieuwe nummer van VreemdelingenVisie is verschenen. Het online magazine van IND, COA en DT&V. Met in deze editie de volgende onderwerpen:

‘De rust is weergekeerd in Zweeloo’
De laatste maanden hoorden we veel over asielzoekers uit veilige landen die voor overlast zorgden in gemeentes in Nederland. Ook COA-personeel had last van agressie en geweld. Wat maakten zij mee en hoe traden ze daar samen met de politie tegen op?

Kijk achter de schermen bij de IND
De vluchtelingenstroom was de afgelopen jaren regelmatig het gesprek van de dag. Maar wie weet eigenlijk hoe een asielaanvraag in ons land wordt behandeld? En welke vragen stelt de IND aan een asielzoeker? Ontdek het zelf en neem een virtual reality-kijkje achter de schermen bij de IND.

Hoe is het? Familie Ghadban: ‘We moeten eerst de taal leren’
De Syrische familie Ghadban kwam in juli 2014 aan in Nederland en woont inmiddels anderhalf jaar in Sassenheim. Hoe ervaren de Ghadbans het inburgeren in Nederland?

‘Vroeger zat ik aan de andere kant van de tafel’
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen en tegelijk de eigen dienstverlening vergroten: bij de aanbesteding van tolk- en vertaaldiensten door de Rijksoverheid werd hier met succes op ingezet. Inmiddels zijn al dertig tolken opgeleid, onder wie de Libanese Emma Sayed: “Ik ben vanuit een uitkering in een keer doorgegroeid tot zelfstandig ondernemer.”

Mijn werkplek: ‘Ik wil indianenverhalen ontzenuwen’
Jeroen van Gils is naast zijn baan als procesvertegenwoordiger ook maatschappelijk voorlichter bij de IND: “Ik ben altijd op zoek naar een open gesprek.”

Leg mij nou eens uit… Mogen asielzoekers en statushouders vrijwilligerswerk doen?
Het COA stimuleert bewoners om buiten de opvanglocatie vrijwilligerswerk te doen: ze doen nuttig werk, leren de taal en doen sociale contacten op. Ook voor maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk kan samenwerken met een asielzoeker of statushouder een verrijking zijn. Maar wat zijn de regels hiervoor?