De Asielzoekmachine: journalistiek project over asielbeleid

Op woensdagavond 30 maart vond in De Nieuwe Liefde in Amsterdam de kick-off plaats van het project De Asielzoekmachine. Met dit project willen journalisten Els van Driel en Eefje Blankevoort de Nederlandse samenleving laten nadenken over het huidige asielbeleid en mogelijke oplossingen voor knelpunten laten aandragen.

Kern van het project is een interactieve website waar bezoekers de asielprocedure stap-voor-stap kunnen doorlopen. Op de website komen asielzoekers, belangenbehartigers en beleidsuitvoerders aan het woord. Aan deze site hebben ook de Immigratie en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek en het COA bijdragen geleverd.

Daarnaast omvat De Asielzoekmachine tentoonstellingen en interactieve bijeenkomsten door het hele land. Op 20 juni vindt de slotbijeenkomst plaats in Den Haag.

Meer informatie op www.asielzoekmachine.nl