Curatieve zorg gegund aan Arts en Zorg

De curatieve zorg voor asielzoekers is definitief gegund aan Arts en Zorg. Op 1 januari 2018 gaat het nieuwe zorgcontract in.

Het huidige contract met Menzis loopt van rechtswege af op 31 december 2017. Daarom is er een aanbesteding voor de curatieve zorg uitgevoerd. De voorgenomen gunning is op 15 februari bekend gemaakt. Hiertegen is geen bezwaar aangetekend.

Samenwerking
Vol vertrouwen continueren we de samenwerking met Menzis tot aan het einde van het jaar. Samen werken we aan een goede overdracht van het zorgdossier.

Continuering van het zorgmodel
Het huidige zorgmodel blijft bij de nieuwe zorgpartner geborgd. Waarbij er ruimte is voor innovaties en verbeteringen.

Meer informatie
Kijk hier voor vragen en antwoorden over de aanbesteding curatieve zorg en de planning.