COA wint eerste rechtszaken nareizigers

In een zaak waarbij een nareiziger met een afgeleide status die reeds was uitgestroomd naar zijn partner, opnieuw om opvang had verzocht omdat zijn relatie voorbij was, heeft de bestuursrechter het COA in het gelijk gesteld.

De tweede zaak die het COA heeft gewonnen betreft een ontruimingszaak van een nareiziger. Het COA heeft in een zogenoemd ontruimingskort-geding de civiele rechter gevraagd om een nareiziger die nog in de opvang zat, te mogen ontruimen van de locatie.

Striktere toepassing van de regels

De afgelopen maanden hebben meerdere nareizigers bij het COA aangegeven dat zij opvang en bemiddeling naar individuele huisvesting wensen, omdat hun gezinsband is of wordt verbroken. Het COA hanteert sinds medio januari een striktere toepassing van de regels, hetgeen vaker dan voorheen resulteert in het weigeren van opvang dan wel verwijderen uit de opvang.

Deze twee uitspraken laten zien dat de juridische uitgangspunten waarop het beleid over nareizigers is gebaseerd, vooralsnog door de rechter worden gevolgd. Het COA kan dus (voorlopig) doorgaan met het toepassen van dit beleid. De komende maanden staan er nog een aantal andere rechtszaken over nareizigers op de rol. Zodra de uitkomst daarvan bekend is, zal ook hier een korte update van volgen op onze website.