COA hanteert wet Bibob

Met ingang van augustus hanteert het COA de wet Bibob. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is een middel om de integriteit van de overheid te beschermen.

Door de Wet Bibob kan het COA diepgaand onderzoek doen naar de achtergrond van een persoon of marktpartij. Bijvoorbeeld als een bedrijf een inkoop of vastgoedtransactie aan wil gaan met het COA. Hiermee wordt voorkomen dat het COA ongewild criminele activiteiten faciliteert. Tegelijkertijd wordt de concurrentiepositie van goedwillende ondernemers beschermd.

Blijkt uit het onderzoek dat een persoon, het bedrijf of de organisatie niet integer is, dan kan het COA de opdracht weigeren, intrekken of de overeenkomst laten ontbinden.