COA gestart met taallesmethodes van KleurRijker

NT2-docenten verzorgen vanaf 14 januari hun taallessen aan vergunninghouders met het taallesmateriaal van uitgeverij KleurRijker. 

Uitgeverij KleurRijker levert het taallesmateriaal voor alle taaldoelgroepen: van analfabeten tot lager, midden en hoogopgeleide bewoners. Niet alleen boeken zijn aangeleverd, er is ook een digitale leeromgeving. Hierdoor kunnen bewoners naast de lesuren zelf verder studeren.

Compleet taalaanbod

De nieuwe lesmethodes zijn nog meer dan voorheen onderdeel van een compleet taalaanbod. Een taal leren doet een bewoner ook door deze te gebruiken in de praktijk, bijvoorbeeld in een Taalcafe met een taalmaatje of in vrijwilligerswerk. De methode van KleurRijker sluit hier op aan.

Vroege integratie en participatie

Het leren van de Nederlandse taal is voor onze bewoners van groot belang voor hun vroege participatie en integratie in de Nederlandse samenleving. Ze beginnen daarom vanaf de eerste dag in onze opvang met de taallessen.

Trainingen voor NT2-docenten

De afgelopen weken hebben alle NT2-docenten van het COA bij KleurRijker een training gevolgd om hen wegwijs te maken in het nieuwe taallesmaterialen.

Vervolgtraining

In het voorjaar krijgen alle docenten een vervolgtraining. Met KleurRijker zullen dan ook de ervaringen besproken worden met het materiaal en reacties van cursisten gedeeld worden.