COA en Facilicom ondertekenen langdurig onderhoudscontract

Lid van het bestuur Peter Siebers van het COA heeft 31 januari zijn handtekening gezet onder het langdurige onderhoudscontract met Facilicom.

In lijn met de Visie op Huisvesting van het COA is gekozen voor een langdurig onderhoudscontract (8 jaar) met Facilicom voor het correctief en preventief onderhoud. Het contract voorziet in afspraken over groei en krimp, sturingsmechanismen via prestatie indicatoren en gaat uit van een vierkante meter prijs per onderhoudsniveau. 

‘Preventieve en correctieve werkzaamheden’

Op 1 februari is het nieuwe onderhoudscontract in met Facilicom ingegaan voor de preventieve en correctieve werkzaamheden op de locaties waarbij de bouwkundige- en installatiewerkzaamheden vallen onder de verantwoording van het COA. Het doel is om het aantal storingen te verminderen met minimaal 2% per jaar. Tot en met december 2018 werken het COA en Facilicom er aan om de uitvoering van het contract vorm te geven.