COA-Café over nareizigers

Op woensdagmiddag 13 december is het vijfde COA Café georganiseerd, met het thema nareizigers. Het doel van de bijeenkomst was om met de aanwezige organisaties de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen om de begeleiding van nareizigers te verbeteren voor hun integratie in de Nederlandse samenleving.

Aanwezig waren onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeenten, Divosa, Vluchtelingenwerk en Pharos. Daarnaast was COA Uitvoering goed vertegenwoordigd.

Uitrol pilot Veenhuizen naar alle gemeenten

De aanwezigen onderstreepten het belang van de warme overdracht voor iedere vergunninghouder van het COA naar de gemeente. Gemeenten hechten ook aan een overdracht van informatie over nareizigers, omdat er vaak informatie ontbreekt over deze doelgroep. Hierdoor gaan zij niet ‘blanco’ het kennismakingsgesprek in en zijn ze beter voorbereid. In de pilot Veenhuizen is hier vanaf augustus 2017 al mee gestart in de vorm van een kort klantprofiel voor 33 gemeenten. Het is nu zaak om deze pilot uit te breiden naar alle gemeenten.

Lokaal maatwerk over de grenzen van de opvang heen

De aanwezigen waren het erover eens dat gemeenten de regie moeten pakken voor de integratie van vergunninghouders. Het COA kan hier vanuit haar expertiserol op lokaal niveau een rol bij spelen. Als vergunninghouders heel snel uitstromen naar gemeenten, maar niet meteen aan hun inburgering kunnen beginnen, is dat zonde van de tijd. Er zijn al goede voorbeelden te noemen. Zo is op het azc in Delfzijl het V-inburgeringsprogramma beschikbaar gemaakt voor doelgroepen die snel uitstromen, zoals nareizigers. In Gorinchem worden gesprekken gevoerd over het aanbieden van nazorgtrajecten. Natuurlijk is hiervoor de samenwerking met gemeenten en Vluchtelingenwerk heel belangrijk.

Meteen in contact komen met Nederlanders is heel belangrijk

Abrehet Kilfemaryam uit Eritrea vertelde over haar ervaringen als nareiziger. Zij stroomde na het doorlopen van het vierdaagse proces in de col Veenhuizen direct uit naar haar echtgenoot in de gemeente. Zij benadrukte dat het belangrijk is dat vergunninghouders in aanraking komen met Nederlanders, zodat ze zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren en kunnen meedoen.

Aan de slag

Bestuurslid Janet Helder van het COA sloot de bijeenkomst af met de oproep om aan de slag te gaan. "Er zijn het afgelopen jaar mooie initiatieven gestart, ga hier vooral mee door!"