Capaciteit en locaties: stand van zaken

Locaties worden geworven of heropend, de druk op de procesopvangplekken is groot. Wat zijn de oorzaken van deze verhoogde bezetting en hoe lost het COA het tekort aan capaciteit op?

Allereerst de bezetting: “De oorzaak van de verhoogde bezetting is tweeledig”, vertelt Michiel Schrauwen (senior beleidsadviseur, unit Huisvesting) van het COA. “Er is over de hele linie een verhoogde instroom, vooral van Syriërs en Eritreeërs.”

Toename

Ook is er een toename van het aantal vergunninghouders, waarbij er niet altijd snel genoeg woningen in gemeenten beschikbaar zijn om hen te laten uitstromen. Schrauwen: “De uitstroom van de vergunninghouders zit nog niet op het niveau van de instroom van de vergunninghouders. Onlangs is de taakstelling naar gemeenten voor het vestigen van vergunninghouders opgehoogd. Mede hierom zijn we het aantal regievoerders bij het COA ook aan het ophogen. Het is de verwachting dat hierdoor de uitstroom toe gaat nemen. Daarnaast groeit het aantal vergunninghouders ook door de specifieke instroom: aan Syriërs wordt op dit moment sneller een vergunning afgegeven.”

Door- en uitstroom

Eveneens genuanceerd ligt de doorstroom uit de procesopvanglocaties (pol) naar onder andere asielzoekerscentra. Schrauwen: “Noord-Koreanen blijven bijvoorbeeld langer in de pol dan andere groepen. Dit komt doordat er heel weinig Koreaanse tolken zijn. De uitstroom van de groep kinderpardonners en de ‘ex-tentenkampers’ uit de azc’s en gezinslocaties heeft, weliswaar in mindere mate, tevens invloed op de verhoogde bezetting.”

Indicaties

Over de capaciteit: “Vanaf medio dit jaar zijn er voldoende indicaties om te gaan starten met de werving van nieuwe capaciteit”, aldus Schrauwen. “Daarbij kwamen de ‘oude’ COA-locaties Bellingwolde en Sweikhuizen weer in beeld.”

Pol

Inmiddels is ook Uithuizen geworven. Schrauwen: “Deze locatie huren we tijdelijk. We gaan hier de polgroep opvangen. Daarmee voorkomen we dat de pol-plaatsen versnipperd zijn over verschillende locaties. Dit willen we tot een minimum beperken. Met de opening van Uithuizen lijken voorlopig voldoende pol-plaatsen beschikbaar. Met de volgende stap zijn we nu volop bezig; het opplussen van de beschikbare azc-capaciteit.”

Prognoses

“De prognoses geven aan dat er voorlopig geen sprake is van een stagnatie in de groei”, aldus Schrauwen. “Dat blijkt alleen al uit de cijfers over de maand september 2013. Er stroomden die maand 1600 mensen in. Dat is sinds 2002 niet meer voorgekomen.” Schrauwen zegt tot besluit: “We zijn met nog meer opties voor nieuwe locaties bezig. Daarover zijn we in gesprek met verschillende gemeenten.”