Bouw nieuw azc Grave gestart

Het staat al lang in de planning, de ontwikkeling van de locatie Grave tot een duurzaam azc. Er wordt een compleet nieuw centrum gebouwd, geschikt voor 600 volwassenen en kinderen. Inmiddels is gestart met de nieuwbouw.

Deze vindt plaats op een braakliggend deel van het terrein dat in ook in bezit is van het COA. Er komen zeven nieuwe gebouwen met twee en drie verdiepingen, met steeds vier units van 85 vierkante meter. Elke unit krijgt een eigen huiskamer met een keuken. Groosman Partners heeft getekend voor het ontwerp. Klaassen uit Arnhem is de aannemer.

Huidige gebouwen

De huidige gebouwen (op de voormalige Generaal de Bonskazerne) zijn overgenomen door de stichting BOEi, een non-profit organisatie die zich bezighoudt met de herbestemming van cultureel erfgoed. Zij gaan de gebouwen gefaseerd restaureren en er groepsaccommodaties van maken voor onder andere reünies, trainingen of vakantiekampen.

Afstemming

De verschillende stappen in de herontwikkeling van de locatie worden nauw afgestemd met gemeente, omwonenden en omliggende bedrijven. De herontwikkeling van deze locatie past in het beleid van het COA om het vastgoed kwalitatief te verbeteren. Streven is de nieuwbouw in 2016 op te leveren.

Lees meer over: