Blij met realistische informatie in Istanbul

Afgelopen weekend heeft de eerste culturele oriëntatietraining in Istanbul plaatsgevonden. In een training van twee dagen worden vluchtelingen die via hervestiging naar Nederland komen voorbereid op hun vertrek en toekomst.

In de training ligt de nadruk op het wonen in een azc en de normen en waarden in Nederland. Irreële verwachtingen op het terrein van werk, educatie, gezinshereniging en gezondheidszorg komen ook aan bod. Daarnaast leren de vluchtelingen een paar woorden Nederlands. De training wordt gegeven door COA-medewerkers.

Syrische vluchtelingen

Het komende half jaar worden er maandelijks 200 tot 400 Syrische vluchtelingen in het kader van de EU-Turkije deal hervestigd naar Nederland. IND, COA, AVIM en KMar selecteren deze vluchtelingen tijdens missies in Ankara. De vluchtelingen vertrekken vier weken later naar Nederland.

In Nederland

Als de vluchtelingen in Nederland aankomen gaan ze onder begeleiding van COA-medewerkers naar de centrale ontvangstlocatie (col) in Budel Cranendonck of Ter Apel. Ze doorlopen de Identificatie&Registratie (I&R)-straat van AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie Immigratie en Mensenhandel), krijgen een medische intake, huisvestingsgesprekken vinden plaats en iedereen wordt ingeschreven bij de Basisregistratie personen (BRP).

Verblijfsvergunning

De dag na aankomst in Nederland ontvangen de hervestigers van de Immigratie & naturalisatiedienst (IND), mits er geen onregelmatigheden in het I&R proces bij AVIM in Nederland opduiken, een verblijfsvergunning en wachten daarna in een azc op huisvesting in de gemeente.

Een pool

Het COA geeft al jaren culturele oriëntatietrainingen. Programmabegeleiders die zijn opgenomen in de pool van internationale trainers van het COA geven de trainingen. Zij worden gedetacheerd voor het uitdagende en intensieve werk in het buitenland. Sinds begin 2016 worden zij vooral uitgezonden naar Rome, Athene, Beiroet en nu ook Istanbul.

Realistisch beeld

De vluchtelingen zijn blij met realistische informatie over Nederland, de COA opvang en culturele verschillen die ze tegen gaan komen. Ze zijn dankbaar dat ze in Nederland een nieuwe start kunnen maken.