Besluit stoppen Operatie BRP geen gevolgen voor de BRP-straten

Minister Plasterk van het ministerie van BZK heeft 5 juli jongstleden besloten om Operatie BRP te beëindigen. Dit besluit heeft geen gevolgen voor de BRP-straten.

Afgelopen dagen zijn regelmatig vragen bij het COA binnengekomen of het besluit van de minister van invloed is op de BRP-straten. In de BRP-straten worden asielzoekers ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Het stoppen van Operatie BRP heeft geen enkele invloed op de activiteiten en/of werkwijze in de BRP-straten.