Azc in Heerhugowaard

De gevangenis ‘Westlinge’ in Heerhugowaard zal worden omgebouwd tot een asielzoekerscentrum. Er komt plek voor zeshonderd mensen. De gemeente heeft hier deze week mee ingestemd.

De gemeente werkt mee aan het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om een opvanglocatie te vestigen. Het college ziet het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid van Heerhugowaard om een aandeel in de opvang te nemen. De Westlinge-gevangenis sluit eind dit jaar zijn deuren.

Kansen

Het azc gaat naar verwachting in het voorjaar van 2015 open. Burgemeester Han ter Heegde: “De Heerhugowaardse samenleving biedt kansen, ook voor mensen die door oorlogsgeweld elders in de wereld in een uitzichtloze positie dreigen te raken.”

Aspecten

Naast dit humane aspect ziet Ter Heegde ook andere overwegingen: “Het nuttig gebruik van een groot gebouwencomplex in de gemeente, het behoud van werkgelegenheid, de betrokkenheid van vrijwilligers bij de vluchtelingproblematiek en positieve ervaringen van het COA elders als het gaat om overlast en veiligheidsaspecten rond dergelijke centra.”

Informatiebijeenkomst

De gemeenteraad is 3 september door het college over het voorgenomen besluit geïnformeerd. Omwonenden, omliggende bedrijven en winkeliers zijn diezelfde dag per brief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 4 september.

Lees meer over: