Azc in Amsterdamse Houthaven

Het college van Amsterdam heeft besloten om in de Amsterdamse Houthaven ruimte te gaan bieden aan een opvanglocatie met 67 woningen om asielzoekers te huisvesten. Het bestuur van stadsdeel West werkt hieraan mee.

Amsterdam voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en sloot daarom in 2010 een overeenkomst met het COA om in opvanglocaties voor 2.000 asielzoekers te faciliteren. Door de verminderde behoefte aan asielopvangplaatsen in Amsterdam is het aantal opvangplaatsen nu teruggebracht naar 500.

De Amsterdamse Houthaven is een van de grote nieuwbouwlocaties in Amsterdam. Het college en het stadsdeelbestuur zijn van mening dat op deze locatie ruimte is voor het huisvesten van asielzoekers.

Ten behoeve van deze opvang wordt een wooncomplex en kantoorruimte gebouwd in het zogeheten ‘Cluster’, gelegen aan de zuidzijde van de Haparandaweg ter hoogte van de kruising met de Rigakade. Wethouder van Poelgeest (o.a. Ruimtelijke Ordening en Grondzaken): “Wij hebben er bewust voor gekozen de woningen voor de opvang van asielzoekers onderdeel te laten zijn van een gewone Amsterdamse nieuwbouwlocatie. Op deze manier zijn zij van het begin af aan deel van de wijk.”

In de nieuwbouwwoningen zal het COA vijftien jaar lang maximaal 500 asielzoekers opvangen. Daarna wordt een gezamenlijk besluit genomen door het COA en de gemeente over het mogelijk verlengen van de opvang voor asielzoekers, of de woningen als reguliere koop- of huurwoningen op de markt brengen. In het kader van de verantwoordelijkheid voor kwetsbare groepen in de samenleving is het college van B&W bevoegd het besluit over de komst van een asielzoekerscentrum naar de Houthaven zonder inspraak te nemen.

Duurzame opvang

Het COA en de gemeente Amsterdam kiezen voor een locatie waar moderne duurzame opvangwoningen gebouwd kunnen worden. Bestuursvoorzitter van het COA Jan-Kees Goet: “Wij streven zoveel mogelijk naar duurzame opvanglocaties. Ook in Amsterdam ontwikkelen we een opvanglocatie die voor lange tijd gebruikt kan worden voor de opvang van asielzoekers. Het sluiten van asielzoekerscentra door het COA betekent niet dat de verwerving van nieuwe locaties stopt. Bestuursovereenkomsten met gemeenten kunnen aflopen, waardoor vervanging noodzakelijk is. Het kan ook voorkomen dat bestaande locaties moeten worden vervangen door kwalitatief betere of goedkopere locaties.” De woningen worden door het COA gebouwd en voldoen aan de eisen die ook gelden voor de nieuwbouw die in de rest van de Houthaven komt.

Aandacht voor de omgeving

De komst van bijna vijfhonderd asielzoekers in een wijk kan leiden tot veel vragen. Het stadsdeel besteedt dan ook veel aandacht aan het informeren van de omgeving en het betrekken van (toekomstige) omwonenden bij de plannen. Portefeuillehouder Dirk de Jager: “Natuurlijk begrijp ik dat de toekomstige omwonenden en de bewoners van de naastgelegen Spaarndammerbuurt best veel vragen en onzekerheden kunnen hebben bij dit nieuws. Samen met het COA zullen wij er echter voor zorgen dat deze asielzoekers op een goede manier actief deel gaan uitmaken van deze wijk in Amsterdam. Daarbij letten we bijvoorbeeld ook op de scholen waar de kinderen straks naartoe gaan.” Bewoners van een asielzoekerscentrum voorzien zelf in hun dagelijkse levensonderhoud, worden betrokken bij de dagelijkse gang van zaken en krijgen activiteiten aangeboden. Zij volgen terugkeer- of integratietrainingen en er is intensieve begeleiding, ook voor de kinderen. Daarnaast brengt een asielzoekerscentrum economische voordelen voor de omgeving met zich mee. Het creëert werkgelegenheid, geeft een impuls aan de lokale middenstand en biedt veel ruimte voor werkzaamheden door vrijwilligers uit de buurt.

Houthaven

De Houthaven is volgens het college van Amsterdam en het COA een geschikte plek binnen Amsterdam om deze opvangwoningen te bouwen. Het stadsdeelbestuur staat hier achter. Op deze grote nieuwbouwlocatie in het noordelijk deel van de Spaarndammerbuurt komen de komende jaren bijna 2.000 woningen, ruim 70 woonboten en 50.000 m2 voorzieningen waaronder bedrijfsruimtes en scholen. Bij het aangaan van het convenant met het COA over de opvang van asielzoekers in Amsterdam heeft de gemeente aangegeven een voorkeur te hebben voor plekken in de grote nieuwbouwlocaties. Op deze plekken in de stad maken de opgevangen bewoners van begin af aan onderdeel uit van de nieuwe wijk.

Planning

Naar verwachting start het COA in de tweede helft van 2014 met de bouw van de woningen. In de eerste helft van 2016 worden de eerste asielzoekers gehuisvest.

Vooruitlopend op het asielzoekerscentrum start in de Houthaven komend jaar al de bebouwing van de kavels van Blok 0 en de bouw van een basisschoolgebouw. De bouw van de rest van de Houthaven volgt gefaseerd.

Lees meer over: