Arts en Zorg aan de slag

Arts en Zorg is op 1 januari 2018 gestart met het aanbieden van curatieve zorg voor asielzoekers. De overgang van Menzis naar Arts en Zorg is succesvol verlopen.

De afgelopen maanden heeft Arts en Zorg hard gewerkt om zorg te dragen voor een kwalitatief goede en soepele overgang naar het nieuwe zorgcontract. Met een positief resultaat: zo wordt de huisartsenzorg op de locaties nu door Arts en Zorg ingevuld en bestaande afspraken met zorgaanbieders worden voortgezet om de continuïteit van de zorg te garanderen.

Aanbesteding
Het contract met Menzis liep van rechtswege af per 31 december 2017. Het COA heeft daarom een transparante aanbestedingsprocedure gevolgd. De curatieve zorg is in maart 2017 gegund aan Arts en Zorg.

Afscheid
We hebben de afgelopen jaren goed samengewerkt met Menzis. Het resultaat van het aanbestedingsproces brengt met zich mee dat wij afscheid moeten nemen van deze gewaardeerde partner. Tot en met het einde van 2017 hebben we de goede samenwerking met Menzis gecontinueerd.

Nieuwe partner
Tegelijkertijd hebben we met Arts en Zorg een goede nieuwe samenwerkingspartner gecontracteerd. Arts en Zorg is vanaf 1 januari 2018 verantwoordelijk voor de borging van de toegankelijkheid, kwaliteit en de continuïteit van de curatieve zorg.

Samenwerking
Samen met Arts en Zorg staan we voor een kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke curatieve zorg voor de bewoners van het COA. Wij zien met vertrouwen uit naar deze nieuwe en veelbelovende samenwerking.

Lees meer over: