‘Artist impression’ azc Grave

Het staat al lang in de planning, de ontwikkeling van de locatie Grave tot een duurzaam azc. Inmiddels is het architectenbureau geselecteerd en kunt u nu kennismaken met de eerste ‘artist impressions’.

Zodra de bestemmings- en ruimtelijke ordeningprocedures zijn afgerond zal gestart worden met de nieuwbouw. Deze vindt plaats op een braakliggend deel van het terrein dat in bezit is van het COA.

BOEi

BOEi, een non-profit organisatie die zich bezighoudt met de herbestemming van cultureel erfgoed is in beeld om de huidige gebouwen (de voormalige Generaal de Bonskazernes) van het COA over te nemen. Zij gaan de gebouwen gefaseerd restaureren en er groepsaccommodaties van maken voor onder andere reünies, trainingen of vakantiekampen. Naar verwachting zullen de onderhandelingen met BOEi dit jaar zijn afgerond.

Sporthal

Het COA zal waarschijnlijk haar kantoren in één van de bestaande gebouwen vestigen. Tevens is er de intentie om de sporthal die op het terrein staat gezamenlijk te gebruiken.

Afstemming

De verschillende stappen in de herontwikkeling van de locatie worden nauw afgestemd met gemeente, omwonenden en omliggende bedrijven.

Vastgoedbeleid

De herontwikkeling van deze locatie past in het beleid van het COA om het vastgoed kwalitatief te verbeteren. Een ander voordeel om duurzaam te investeren in de locatie Grave is de nabijheid van de aanmeldcentra van de IND in Zevenaar en Den Bosch. Streven is de nieuwbouw in 2015 op te leveren.

 

Lees meer over: