Adviesraad COA is compleet

In de persoon van Gerard van der Wulp is ook het zesde lid van de adviesraad COA gevonden. Van der Wulp krijgt communicatie als aandachtsgebied.

Hieronder treft u het nieuwsbericht op onze website van 24 juni aan over de eerste bijeenkomst van de - toen nog vijftallige - adviesraad met het bestuur van het COA.

Op donderdag 23 juni heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de adviesraad COA. Deze bestaat uit Halleh Ghorashi, Ruud Hopstaken, Bernt Schneiders, Yasemin Tümer en Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen. De adviesraad gaat vanuit een externe, onafhankelijke en maatschappelijke positie adviseren op diverse aandachtsgebieden in het werkgebied van de opvangorganisatie.

Bestuursvoorzitter Gerard Bakker: "Toen we vorig jaar afscheid namen van de raad van toezicht gaf ik aan dat een adviesraad op termijn toch wenselijk zou zijn. Een raad die ons tegenspreekt en inspireert. Die hebben we nu met een aantal uitstekende leden die ons daarbij gaan ondersteunen. Deze raad zal onze externe denkkracht versterken en onze organisatie nog meer bewust maken van alle aandachtsgebieden die het asieldossier raken.”

Aandachtsgebieden

De zes raadsleden hebben uiteenlopende expertises.

Halleh Ghorashi (aandachtsgebied wetenschap) is sinds 2012 hoogleraar Diversiteit en Integratie bij de afdeling Sociologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Naast haar academische werkzaamheden houdt zij veel lezingen over deze onderwerpen. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht van Movisie.

Ruud Hopstaken (aandachtsgebieden financiën, investeringsvraagstukken, risicomanagement en bedrijfsvoering). Hopstaken is commissaris, toezichthouder, bestuurder en fiduciair adviseur bij verschillende organisaties. Tot 1 juli 2015 was hij lid van de raad van toezicht van het COA.

Bernt Schneiders (aandachtsgebieden openbaar bestuur, politiek en ketensamenwerking). Schneiders is nu nog burgemeester van Haarlem en wordt deze zomer directeur van het VSB Fonds. Hij is daarnaast onder meer voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland.

Yasemin Tümer (aandachtsgebied vluchtelingenproblematiek) is zelfstandig ondernemer/investeerder in vrouwelijk ondernemerschap bij RYT Holding BV. Daarnaast is zij bestuurslid van Women Inc. en onder meer voorzitter van Akoesticum (ontmoetingscentrum voor podiumkunsten) en voorzitter van United Succes Foundation.

Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen (aandachtsgebieden huisvesting en vastgoed) is voorzitter van de raad van bestuur bij woningcorporatie Woonbron in Rotterdam. Daarnaast is hij onder meer lid van de raad van commissarissen bij de Regionale Ambulance Voorziening Kennemerland.

Gerard van der Wulp (aandachtsgebied communicatie) is diplomaat en bestuurder en voormalig journalist en woordvoerder van de ministers-presidenten Kok en Balkenende en directeur-generaal bij de Rijksvoorlichtingsdienst.

De adviesraad is door het bestuur benoemd, de leden worden conform geldende regels binnen de overheid beloond.

De raad van toezicht van het COA werd opgeheven in lijn met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganisaties. Deze had als doel om uniformiteit en transparantie in de relatie tussen zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) en de verantwoordelijke bewindspersoon te bevorderen.