1500ste deelnemer voor VOORwerk

Ahmad, een 47-jarige apotheker uit Syrië, heeft gisteren als 1500ste deelnemer zijn VOORwerk-training afgerond. Na zijn studie is hij twee jaar in militaire dienst geweest. Daarna is hij aan de slag gegaan als apotheker. Ahmad wil graag weer iets in zijn eigen specialisatie gaan doen. Als eerste stap naar een toekomst in Nederland wil hij beginnen als vrijwilliger.

Ahmad is één van de 1500 vergunninghouders die de VOORwerk-training succesvol heeft afgerond. Het project is gericht op vergunninghouders. Door deelname aan dit project bereiden ze zich voor op de arbeidsmarkt.

Ahmad VOOrwerk.jpg
Meneer Ahmad

Voorbereiden op de arbeidsmarkt

VOORwerk is speciaal gericht op vergunninghouders. Doel van de training is kennismaken met de Nederlandse arbeidsmarkt, het leren herkennen van bepaalde wensen, eisen en verwachtingen bij potentiële werkgevers en het aanleren van 'soft skills', zoals omgangsvormen tijdens een sollicitatiegesprek, kledingadviezen en een goed beeld kunnen geven van de eigen kennis en competenties.

Integratie

Integratie van vergunninghouders, onder andere op de arbeidsmarkt, is niet vanzelfsprekend. Het is voor de samenleving en voor de betrokken mensen echter van groot belang om snel aan het werk te gaan als men ergens in een gemeente een nieuwe toekomst moet opbouwen. Werk is daarbij de manier om zelfvertrouwen te krijgen, de samenleving te verkennen, mensen te ontmoeten en de taal te leren.

Vroegtijdige integratie en participatie

Om die reden zet het COA, bij de opvang en begeleiding van asielzoekers die nog in de centrale opvang verblijven, stevig in op zogenoemde 'vroegtijdige integratie en participatie'. Onderdeel van deze vroegtijdige integratie en participatie zijn, bijvoorbeeld Nederlandse taallessen, lessen in kennis van de Nederlandse maatschappij, projecten om vrijwilligerswerk te kunnen doen en ter voorbereiding op de Nederlandse arbeidsmarkt kunnen vergunninghouders deelnemen aan het project VOORwerk.

Waardering

Gemeenten en andere betrokken partners geven aan dat door de training en begeleiding van VOORwerk de vergunninghouders beter beslagen ten ijs komen op het moment dat zij in een gemeente komen wonen en voor hen een sollicitatieplicht gaat gelden.

Samen met partners

Het project VOORwerk is een initiatief van het COA in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie en Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF. Dit project wordt gefinancieerd vanuit het Europese fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF).

amif1.png