×

Foutmelding

Eerst een location kiezen alstublieft.

Tuberculose (tbc-screening)


Tuberculose (tbc) is een ernstige longziekte die besmettelijk kan zijn voor anderen. Als u uit een land komt waar tuberculose veel voorkomt, krijgt u een tbc-onderzoek. Dit onderzoek is verplicht. Medisch personeel maakt een foto van uw longen. Na de eerste screening krijgt u nog 2 jaar lang elk half jaar een oproep voor een vervolgsscreening op tbc.  Als u tbc heeft, dan krijgt u daar medicijnen voor.

Nederlands