×

Foutmelding

Eerst een location kiezen alstublieft.

Aanmelding en registratie (asielaanvraag)


Om asiel aan te vragen moet u zich eerst aanmelden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) op het asielcomplex in Ter Apel. Als u aankomt op Schiphol, dan meldt u zich eerst bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). U ontvangt een brief met informatie over de behandeling van asielaanvragen: de verwachtingenbrief.

Vreemdelingenpolitie (AVIM)
Personeel van de Vreemdelingenpolitie (AVIM) doorzoekt uw kleding en bagage. Ze nemen ook foto’s van u en ze nemen vingerafdrukken. U moet vragen beantwoorden over uw reisroute, eerdere asielaanvragen en familieleden. Deskundigen onderzoeken of uw documenten echt zijn. Bij twijfel over de leeftijd die u opgeeft, krijgt u een onderzoek naar uw leeftijd. Dan worden röntgenfoto’s gemaakt van uw pols en schouder.

Vreemdelingen identiteitsbewijs
Als u uw asielaanvraag heeft ondertekend, wordt voor u een vreemdelingen identiteitsbewijs (W-document) aangevraagd. Dat is een tijdelijk identiteitsbewijs waarmee u kunt aantonen dat u tijdens de asielprocedure in Nederland mag wonen.

Onderdak: opvang door het COA
Na uw aanmelding krijgt u direct onderdak in de centrale ontvangstlocatie (col) van het COA. U ontvangt daar ook maaltijden en toegang tot medisch noodzakelijike zorg.

Tuberculose onderzoek
Als u uit een land komt waar tuberculose (tbc) veel voorkomt, krijgt u een tuberculose-onderzoek. Medisch personeel maakt een foto van uw longen. Als u tbc heeft, dan krijgt u daar medicijnen voor. Uw asielprocedure start pas als er geen gevaar meer is voor besmetting.

Medisch onderzoek
Op de col krijgt u een medische intake bij de.GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA).

Nederlands