Ter Apel

Bezoekadres: 
Ter Apelervenen 4
9561MC Ter Apel
T 088 – 715 5733

Contact 

  • Bovenstaande mailbox is bedoeld voor algemene vragen en/of opmerkingen over de opvang van het COA in Ter Apel.
  • Voor vragen over de asielprocedure kunt u terecht bij de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst).
  • Voor beroepshalve vragen over de opvang van een individuele bewoner van een locatie in Ter Apel kunt u telefonisch contact opnemen met team Wonen van de opvanglocatie van de betrokkene via 088 - 715 5733. Vanuit privacy-overwegingen verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden.

Vier locaties

In het asielcomplex in Ter Apel liggen 4 typen opvanglocaties naast elkaar: de centrale ontvangstlocatie (col), een procesopvanglocatie (pol) en een vrijheidsbeperkende locatie (vbl). In 2015 is daar een opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) bijgekomen. Naast de opvanglocaties van het COA is in Ter Apel het aanmeldcentrum van de IND gevestigd.

De 3 opvanglocaties boden lange tijd in totaal 1.200 opvangplaatsen, later werden dat er ongeveer 1.850. Sinds 2017 kunnen er in de nieuwbouw maximaal 2.000 asielzoekers worden opgevangen. Deze nieuwbouw is volledig energieneutraal gebouwd.

Centrale ontvangstlocatie (col)

De col is de eerste verblijfplaats van vreemdelingen die asiel willen aanvragen. Hier vindt identificatie, registratie en een tbc-controle plaats. Sinds de invoering van het sporenbeleid eind 2015, verblijven vreemdelingen hier afhankelijk van het spoor dat voor hen geldt, 3 tot 10 dagen.
De locatiemanager van de col is Jolanda Zuijderduin en de adjuncten zijn Mariska Werkman en Melcher Polhuijs.

Procesopvanglocatie (pol).

De pol (procesopvanglocatie) is de verblijfplaats van vreemdelingen tijdens de algemene asielprocedure en 6 dagen de rust- en voorbereidingstermijn die daar aan voorafgaat. De asielprocedure wordt uitgevoerd door de IND. De pol ligt dan ook naast het aanmeldcentrum van de IND. 
De locatiemanager van de pol is Adrie Verweij, adjunct-locatiemanager is Klaas Bonnema.

Vrijheidsbeperkende locatie (vbl)

In de vrijheidsbeperkende locatie krijgen uitgeprocedeerde asielzoekers gedurende 12 weken begeleiding en ondersteuning bij de terugkeer naar land van herkomst. De Dienst terugkeer en Vertrek begeleidt de bewoners van de vbl daarbij. Bwoners van de vbl moeten zich 5 dagen per week melden bij de Vreemdelingenpolitie (AVIM). Ze mogen bovendien niet zonder toestemming de grens van de gemeente Westerwolde overschrijden. Deze maatregel is bedoeld om mensen beschikbaar te laten zijn voor gesprekken en activiteiten in het kader van hun terugkeer.
De locatiemanager van de vrijheidsbeperkende locatie is Yvonne Kroon.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)

De amv-locatie in Ter Apel biedt opvang aan jongeren onder 18 jaar die bij binnenkomst in Nederland niet worden begeleid door een ouder of een meerderjarige bloed- of aanverwant. In ongeveer 3 dagen vindt identificatie, registratie, aanmelding bij Nidos en een tbc-controle plaats. Daarna stroomt een minderjarige vreemdeling door naar een speciale procesopvanglocatie voor jongeren (pol-amv).
De locatiemanager van de amv-locatie is Rik van Dijk.