Apeldoorn

Bezoekadres: 
Christiaan Geurtsweg 10
7335 JV Apeldoorn
T 088 715 90 00

Sinds 14 januari 2019 is in het voormalige UWV-gebouw aan de Christiaan Geurtsweg 10 een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers gevestigd. De opvang is bedoeld voor de periode van één tot circa anderhalf jaar. Het pand was al eerder, in 2016, gereed gemaakt voor de opvang van asielzoekers. Het pand is toen op het laatste moment toch niet in gebruik genomen, omdat er minder asielzoekers asiel aanvroegen in Nederland. De voorzieningen waren deels nog aanwezig en daarom was het pand makkelijk weer in orde te brengen als opvang voor asielzoekers.

Tijdelijke extra opvangplekken zijn nodig omdat op dit moment asielzoekers langer bij het COA verblijven door een langere asielprocedure of door een langere wachttijd voor vergunninghouders voor een woning. De extra opvang komt niet in de panden aan de Deventerstraat. Aan de Deventerstraat zal, naar verwachting in 2020, een permanent azc komen. De tijdelijke locatie aan de Christiaan Geurtsweg zal naar verwachting sluiten op het moment dat het azc aan de Deventerstraat open gaat.

Vrijwilligerswerk

De eerste bewoners zijn heel hartelijk ontvangen door vrijwilligers uit Apeldoorn. Heeft u interesse om vrijwilligerswerk te doen? Er zijn mogelijkheden om Nederlandse les te geven, kinder- of sportactiviteiten te organiseren of buddy te zijn van een asielzoeker.  U kunt contact opnemen met het COA: apeldoorn@coa.nl. Het eerste aanspreekpunt is Gerardo Boon.