Home

Slaapkamer in een paviljoen

In de paviljoens zijn de (merendeel vierpersoons)kamers afgescheiden met wanden en plafonds

Paviljoens in Dronten en Luttelgeest

De eerste bewoners zijn 21 augustus in de paviljoens in Dronten gehuisvest

Genieten van poppentheater

Weer zo'n heerlijke voorstelling van Wolkentheater

Budel-Cranendonck

Voorwaarde voor een nieuwe locatie: GC A is aanwezig! Hier Cranendonck waar het COA sinds mei 2014 asielzoekers opvangt

Opvanglocaties

Verhalen

De bewoners zijn zo dankbaar!

Woonbegeleiders Melissa Tummers en Ruud van Rhee van het COA werken in asielzoekerscentrum Sweikhuizen.

Virtuele Rondleiding